องค์ความรู้

ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัย สจล. จากข้อมูล Google Scholar (เวอร์ชั่น 0.1)

ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัย สจล. จากข้อมูล Google Scholar (เวอร์ชั่น 0.1)เป็นความคืบหน้าส่วนหนึ่งของ …

ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัย สจล. จากข้อมูล Google Scholar (เวอร์ชั่น 0.1) อ่านรายละเอียด »

ผลวิเคราะห์ทักษะบัณฑิตหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์จากปริญญานิพนธ์ (เวอร์ชั่น 0.1)

ผลวิเคราะห์ทักษะบัณฑิตหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์จากปริญญานิพนธ์ (เวอร์ชั่น 0.1)  เป็นความคืบหน้าส่วนหนึ่งของ OKR Human Cloud …

ผลวิเคราะห์ทักษะบัณฑิตหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์จากปริญญานิพนธ์ (เวอร์ชั่น 0.1) อ่านรายละเอียด »

3 กรณีศึกษาในต่างแดน ที่ละเมิดกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    ถึงแม้ว่าในประเทศไทย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 …

3 กรณีศึกษาในต่างแดน ที่ละเมิดกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านรายละเอียด »

ค้นหางานวิจัยที่บ้านได้อย่างไร

นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ต้องสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ VPN สามารถดูวิธีการใช้งานและการติดตั้งค่า VPN ซึ่งครอบคลุมระบบปฏิบัติการดังนี้ สำหรับระบบฏิบัติการ …

ค้นหางานวิจัยที่บ้านได้อย่างไร อ่านรายละเอียด »

แนะนำเครื่องมือ เพื่อช่วยในการจัดการสอบแบบออนไลน์

     เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลให้การเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไป ผู้สอนจะต้องปรับตัวมาทำการสอนออนไลน์เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาด และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) …

แนะนำเครื่องมือ เพื่อช่วยในการจัดการสอบแบบออนไลน์ อ่านรายละเอียด »

วิธีส่ง E-mail ไปยัง E-mail สถาบันฯ ของนักศึกษาทั้งหมดในรายวิชา

ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนต้องการส่ง E-mail แจ้งข่าวสารไปยังนักศึกษาในห้องเรียน เพื่อนัดหมายเกี่ยวกับการเรียนการสอน การส่งงานต่างๆ หรือแม้กระทั่งส่งตารางนัดหมายการเรียนออนไลน์ในช่วงปิด COVID …

วิธีส่ง E-mail ไปยัง E-mail สถาบันฯ ของนักศึกษาทั้งหมดในรายวิชา อ่านรายละเอียด »

Scroll to Top