แนวทางตรวจสอบเบื้องต้นสำหรับการ Login Uapp ไม่ได้

1.การลงชื่อเข้าใช้ระบบ ให้ใช้อีเมลสถาบันโดยอยู่ในรูปแบบ รหัสนักศึกษา@kmitl.ac.th   หรือพนักงานอยู่ในรูปแบบ  xxxxxxx.xx@kmitl.ac.th

2.ช่อง username และรหัสผ่านต้องไม่มีช่องว่างและต้องไม่มีวรรณยุกต์ไทยติดมาทั้งสองช่อง

3.ตรวจสอบรหัสผ่านที่ได้รับมาให้ถูกต้อง เช่น I (ไอพิมพ์ใหญ่) กับ l (แอลพิมพ์เล็ก)   O (โอพิมพ์ใหญ่)  หรือ เลขศูนย์ เป็นต้น

4.ตรวจสอบโดยการลงชื่อเข้าใช้อีเมลสถาบันที่  https://mail.google.com/mail/    ว่าสามารถเข้าใช้งานได้หรือไม่

5. หากไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน จะไม่สามารถ Login ได้

6.หากทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้วยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ กรุณาแจ้ง Line ID : @KDMC  (เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น.)

updated on 9 July 2023
Scroll to Top