วิธีตรวจสอบบริการด้วยตนเอง

วิธีตรวจสอบบริการด้วยตนเอง

ท่านสามารถตรวจสอบบริการคลาวด์แพลตฟอร์มสำคัญต่างๆ จากเครื่องของท่านเองว่ายังปกติหรือมีปัญหาเกิดขึ้นที่ตัวบริการ (ไม่ใช่ที่การเชื่อมเน็ต) ดังนี้

 💡 บริการของ Google
  https://www.google.com/appsstatus/dashboard/

 💡 บริการส่วน Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, …) 365   
  https://connectivity.office.com/

 💡 บริการส่วนอื่นๆ ของ Microsoft เช่น OneDrive, Teams,Azure, … 
  http://azurespeedtest.azurewebsites.net/

 💡 บริการของ Amazon Cloud (AWS; เลือกโซน Asia Pacific)
  https://status.aws.amazon.com

Facebook
Twitter
updated on 18 มกราคม 2565
Scroll to Top