ระบบเครือข่ายไร้สาย

รายละเอียดของการให้บริการ

สำนักฯ ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Lan) อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่พ.ศ. 2547 เพื่อสนับสนุนนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันโดยเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในสถาบัน ได้นำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพามาใช้งานในระบบเครือข่ายไร้สายให้มากขึ้น

เพื่อให้บริการให้ครอบคลุมทั้งสถาบันฯ ปัจจุบันมี Access Point ประมาณ 3,200 ตัว โดยใช้ชื่อให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย SSID คือ

    • KMITL-WIFI
    • K-NEXT
    • @KMITL ยกเลิกการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ K-NEXT

สำหรับ Windows 10

สำหรับ MAC OS

สำหรับ Android

สำหรับ IOS

ขั้นตอนการยกเลิก @KMITL

สำหรับ Windows 10

สำหรับ MAC OS

สำหรับ Android

สำหรับ IOS

ติดต่อขอรับบริการหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่

Scroll to Top