ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค และอุปกรณ์ต่อพ่วง

รายละเอียดของการให้บริการ

     บริการแก้ปัญหาและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เงื่อนไขการใช้บริการ

     ผู้ที่มีความต้องการใช้บริการ ติดต่อขอใช้บริการผ่านทาง ICT Help Center 

ติดต่อขอรับบริการหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่

Scroll to Top