เปลี่ยนรหัสผ่าน ระบบบัญชีผู้ใช้งาน

รายละเอียดของการให้บริการ

     ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานแบบใหม่เรียกว่า “ระบบบัญชีผู้ใช้ รุ่นที่ 2 ” (KMITL ‘S Account System Generation 2) ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขและเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่ 

 (เปลี่ยนรหัสผ่านที่นี่ที่เดียวทุกระบบบริการจะถูกเปลี่ยนรหัสทั้งหมด และหลังจากได้รับรหัสหรือหลังจากเปลี่ยนรหัสผ่าน ต้องรอ 30 นาที จึงจะสามารถใช้บริการต่างๆ ได้)
*** ไม่รองรับการเปลี่ยนรหัสผ่านบนระบบ iOS

ติดต่อขอรับบริการหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่

Scroll to Top