ระบบบัญชีผู้ใช้ สำหรับนักศึกษาใหม่

 นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566  ทุกคนจะได้รับ kmitl account  (xxxxxxxx@kmitl.ac.th) สำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของสถาบัน เช่น ระบบลงทะเบียน ระบบอีเมล์ และระบบสนับสนุนการเรียนการสอนภายในสถาบัน  ทั้งนี้หาก ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสอบถามการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่  Line : @KDMC 
หรือโทร  091 -190 -6000

แนะนำการให้บริการ KDMC Service สำหรับนักศึกษาใหม่

สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัล (KDMC) ได้จัดเตรียมบริการ อินเตอร์เนต เครือข่ายไร้สาย( Wi-Fi) แอพลิเคชันและซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ไว้ให้บริการสำหรับ นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสนับสนุนการเรียนและการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆของสถาบันให้มีความสะดวกมากขึ้น อาทิ  

 • Google Workspace for Education:  อีเมล (Gmail)  การประชุมผ่านวิดิโอออนไลน์ อย่าง Google Meet  โปรแกรมสร้างและแก้ไขเอกสารรวมถึงงานนำเสนอ Docs, Sheets ,Slides  และ พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ Google Drive  สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://mail.google.com/
 • Microsoft 365: แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานแบบออนไลน์ได้ เช่น ห้องเรียนออนไลน์ (Microsoft Teams)  ชุดโปรแกรมแก้ไขเอกสารและงานนำเสนอ (Word , Excel , Power point ) ชุด office  ติดตั้งใช้งานที่เครื่องคอมพิวเตอร์ และพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ Microsoft OneDrive  นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมสำหรับสร้างไดอะแกรม ผังงานข้อมูลอย่าง Visio และ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์รุ่นล่าสุดอย่าง Windows 11  สามารถเข้าใช้งาน ชุด office365 ได้ที่ Login | Microsoft 365 (office.com)
 • KMITL SMART:  แอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงการบริการต่างๆจากทางสถาบันช่วยให้การใช้งานดิจิทัลของนักศึกษาง่ายขึ้น แอปพลิเคชันนี้ให้บริการมีดังนี้

           KMITL Tweet : เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถแจ้งซ่อมอุปกรณ์หรือสถานที่ ที่นักศึกษาพบว่ามีการชำรุดใช้งานไม่ได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่  Tweet Link

           Go Education : แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ ที่สามารถติดตามวิชาเรียน ส่งการบ้าน  และดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการเรียนต่างๆ โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ KMITL Go Education

           Uapp : แอปพลิเคชันที่ให้นักศึกษาทราบข่าวประชาสัมพันธ์ภายในสถาบัน ดูรารางเรียน  ดูข้อมูลหอพัก จองห้องสัมนาและเครื่องคอมพิวเตอร์ (iMac)  ของศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (KLLC) สามารถโหลดใช้งานได้จาก App Store และ Play Store  โดยค้นหาแอปชื่อว่า KMITL UApp

           Education Roaming :  บริการใช้งานอินเตอร์เนตข้ามสถาบันการศึกษา เพียงแค่ใช้ account สถาบันในการลงชื่อเข้าใช้งาน

           Internet Wifi : บริการอินเตอร์เนตไร้สายภายในสถาบัน สามารถเข้าใช้งานโดยใช้ account  สถาบันในการลงชื่อเข้าใช้งาน โดย Wi-Fi ที่สามารถเข้าใช้งานได้ ได้แก่  K-FIGHT , K-NEXT , KMITL-WIFI และ eduroam

           Registrar System : บริการระบบสารสนเทศจากสำนักทะเบียน เช่น ระบบลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม เพิ่ม/เปลี่ยน/ถอนวิชาเรียน  สามารถเข้าใช้งานได้ที่ Registrar KMITL

 • Software License : เป็นบริการที่ให้นักศึกษาเข้าถึงซอฟแวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียน เช่น  SPSS,Adobe Creative Cloud และ MATLAB สามารถเข้าดูบริการได้ที่ KDMC Services 

ติดต่อขอรับบริการหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่

Scroll to Top