ระบบบัญชีผู้ใช้ สำหรับนักศึกษาใหม่

ระบบจะส่งรหัสผ่านให้ทางอีเมล์...

(อีเมล์ที่นักศึกษาแจ้งไว้กับสำนักทะเบียนฯ)
โปรดตรวจสอบอีเมล์เข้า อีเมล์ชื่อ iamkmitlvendor

Check your personal email

**or check junk mail

Using your new account

Change your password

**Not contain Student ID, Firstname, Lastname

บริการสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้

ระบบยืนยันตัวตน (Authentication)

ใช้งานระบบเครือข่ายของสถาบันฯ ทั้งระบบ เครือข่ายแบบมีสาย (LAN) และระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) : K-NEXT, KMITL-WIFI

Microsoft

Gmail,Drive,Doc,Sheet,Slide,Form,Meet,Sites,Classroom,etc.

Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Dreamweaver, Acrobat Pro, etc.

สำหรับ ยืม-คืนหนังสือ สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ และเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิสก์สำหรับสืบค้นงานวิจัยภายในประเทศ/นอกประเทศ ที่สถาบันฯ เป็นสมาชิก

ติดต่อขอรับบริการหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่

Scroll to Top