สำนักบริการคอมพิวเตอร์

เลขที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง   เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ติดต่อขอรับบริการหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่

ฝ่ายสนับสนุนและบริการผู้ใช้งาน (ICT Help & Service Center)
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง 136   หรือ  ติดต่อผ่านช่องทางการสื่อสารดังต่อไปนี้

  • Line ID : @helpcenter.kmitl
  • Email : helpcenter@kmitl.ac. th
  • Mobile : 091-190-6000
  • โทรศัพท์ : 02-329-8000 ต่อ 6000
การติดต่อ
การติดต่อ