sukuma.mu

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาสายใยแก้วนำแสง (FIBER OPTIC)

เนื่องด้วยประมาณเดือนพฤษภาคม 2564 มีพายุฝนตกหนักจึงทำให้ต้นไม้บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตรหักและล้มทับสายไฟฟ้าขาด รวมถึงสายใยแก้วนำแสงก็ขาดเช่นกัน ทำให้มีปัญหาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตชั่วคราว ซึ่งขณะนี้ทางผู้ดูแลในส่วนสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการแจ้งบริษัทให้มาตรวจสอบ …

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาสายใยแก้วนำแสง (FIBER OPTIC) อ่านรายละเอียด »

Scroll to Top