ขอเชิญทดสอบและใช้งาน ระบบ @KMITL WiFi มาตรฐาน 802.1X

ขณะนี้ทาง สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้เปิดบริการระบบเครือข่ายไร้สายใหม่ ในชื่อ @KMITL มาตรฐาน 802.1x ผู้ใช้งานระบเครือข่ายไร้สาย สามารถลงทะเบียน จึงเรียนเชิญทดลองใช้งานระบบได้ที่ :https://regisdot1x.net.kmitl.ac.th

ทดลองให้บริการ Mail System และ Web Portal

ขณะนี้ทาง สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบให้บริการ E-mail บนระบบ Mobile และผ่านระบบ Web Portal ใหม่ จึงเรียนเชิญได้ทดลองใช้งานระบบได้ที่ :http://portal.kmitl.ac.th

«
||
»

ข่าวสารกิจกรรมเด่น

ทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในโอกาส คล้ายวันสถาปนา สำนักบริการคอมพิวเตอร์

ทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในโอกาส คล้ายวันสถาปนา สำนักบริการคอมพิวเตอร์

วันที่ 9 มิถุนายน 2557 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ อาจินต์ น่วมสำราญ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี

สำนักวิทยบริการและโทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เยี่ยมชมงาน

สำนักวิทยบริการและโทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เยี่ยมชมงาน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 รองศาสตราจารย์ อาจินต์ น่วมสำราญ ผู้อำนวยการ รศ.ดร. ทวีพล ซื่อสัตย์ , ดร.สายชล เย็นใจ รองผู้อำนวยการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและผู้ติดตาม จำนวน 20 คน จาก สำนักวิทยบริการและโทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและศึกษาดูงาน

เมื่อวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 รศ.ดร. ทวีพล ซื่อสัตย์ , ดร.สายชล เย็นใจ รองผู้อำนวยการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้การกล่าวต้อนรับ ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 37 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและศึกษาดูงาน

«
||
»

ทีมบริหาร (Management)

รองศาสตราจารย์ อาจินต์ น่วมสำราญ รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง  รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีพล ซื่อสัตย์ ดร.สายชล ใจเย็น 

การให้บริการ Server

 banner-server

 • Server (email, webserver)
 • Storage System NAS/SAN
 • Unix Account
 • VMware Virtualization Platform
 • Cloud & Grid Computing
 • Authentication System (LDAP)
รายละเอียด...

 การให้บริการ Network 

banner-network

 • Internet Service ISP 
 • Logs & NAC Services
 • Security & Monitoring Network 
 • DNS & IP Service
 • VPN / SSL
 • Fiber / LAN  & Wireless Network
รายละเอียด...

 ระบบสารสนเทศ (IS) 

banner-is

 • ระบบบัญชี 3 มิติ
 • ระบบการเงินรับ-จ่าย
 • ระบบพัสดุ
 • ระบบสินทรัพย์
 • ระบบงานสารบรรณ (Lotus note)
 • ระบบทะเบียนคุมงบประมาณ
รายละเอียด...

 การให้บริการ PC  

banner-pc

 • PC Internet room (A,B,C)
 • Hardware, OS, Software and Anti virus 
 • live Steaming
 • Printer & 3D Printer
 • Account service
 • FAQ / Call Center
รายละเอียด...